TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

NGƯỜI CÀY
CÓ RUỘNG


 
Tên bộ tem:Người cày có ruộng
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng
Ngày phát hành:29/08/1970
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-08-29-A113-tem-vnch-nguoi-cay-co-ruong
Scott:376
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Mẫu vẽ do Bộ cải cách điền địa và phát triển nông ngư nghiệp cung cấp
1970-03-26-tem-vnch-ban-hanh-luat-nguoi-cay-co-ruong

Login

Lost your password?