TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

TÁI THIẾT
CỐ ĐÔ HUẾ


 
Tên bộ tem:Tái thiết Cố đô Huế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):26 đồng
Ngày phát hành:10/06/1970
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-06-10-a-A112-tem-vnch-tai-thiet-co-do-hue
Scott:374
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1970-06-10-b-A112-tem-vnch-tai-thiet-co-do-hue
Scott:375
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?