TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

THI SĨ
VIỆT NAM
NGUYỄN
ĐÌNH CHIỂU


 
Tên bộ tem:Thi sĩ Việt Nam Nguyễn Đình Chiểu
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):16 đồng
Ngày phát hành:16/11/1970
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-11-16-a-A117-tem-vnch-thi-si-viet-nam-nguyen-dinh-chieu
Scott:380
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Lê Minh Đức
1970-11-16-b-A117-tem-vnch-thi-si-viet-nam-nguyen-dinh-chieu
Scott:381
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Lê Minh Đức

Login

Lost your password?