TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

KỶ NIỆM
ĐỆ NHẤT
CHU NIÊN
NGÀY BAN HÀNH
LUẬT NGƯỜI CÀY
CÓ RUỘNG


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành Luật Người cày có ruộng
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):21 đồng
Ngày phát hành:26/03/1971
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn...
 
1971-03-26-d-A121-tem-vnch-ky-niem-de-nhat-chu-nien-ngay-ban-hanh-luat-nguoi-cay-co-ruong
1971-03-26-a-A121-tem-vnch-ky-niem-de-nhat-chu-nien-ngay-ban-hanh-luat-nguoi-cay-co-ruong
Scott:389
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1971-03-26-b-A121-tem-vnch-ky-niem-de-nhat-chu-nien-ngay-ban-hanh-luat-nguoi-cay-co-ruong
Scott:390
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1971-03-26-c-A121-tem-vnch-ky-niem-de-nhat-chu-nien-ngay-ban-hanh-luat-nguoi-cay-co-ruong
Scott:391
Giá mặt (VNĐ):16 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?