TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

MÙA GẶT


 
Tên bộ tem:Mùa gặt
Loại tem:Chuyên đề
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):71 đồng
Ngày phát hành:28/09/1971
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1971-09-28-a-A125-tem-vnch-mua-gat
Scott:398
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
1971-09-28-b-A125-tem-vnch-mua-gat
Scott:399
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
1971-09-28-c-A125-tem-vnch-mua-gat
Scott:400
Giá mặt (VNĐ):40 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5

Login

Lost your password?