TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

NGƯỜI PHU TRẠM
VIỆT NAM
THUỞ XƯA


 
Tên bộ tem:Người phu trạm Việt Nam thuở xưa
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):8 đồng
Ngày phát hành:06/06/1971
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1971-06-06-a-A122-tem-vnch-nguoi-phu-tram-viet-nam-thuo-xua
Scott:392
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Trí Tuệ
1971-06-06-b-A122-tem-vnch-nguoi-phu-tram-viet-nam-thuo-xua
Scott:393
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Lê Minh Đức

Login

Lost your password?