TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

PHÁT TRIỂN
BƯU CHÍNH
NÔNG THÔN


 
Tên bộ tem:Phát triển Bưu chính nông thôn
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):35 đồng
Ngày phát hành:20/12/1971
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu & khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1971-12-20-a-A128-tem-vnch-phat-trien-buu-chinh-nong-thon
Scott:405
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
1971-12-20-b-A128-tem-vnch-phat-trien-buu-chinh-nong-thon
Scott:406
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
1971-12-20-c-A128-tem-vnch-phat-trien-buu-chinh-nong-thon
Scott:407
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5

Login

Lost your password?