TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

TÂN TRỤ SỞ
LIÊN HIỆP
BƯU CHÍNH
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Tân trụ sở Liên hiệp Bưu chính Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):20 đồng
Ngày phát hành:09/10/1971
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1971-10-09-A126-tem-vnch-tan-tru-so-lien-hiep-buu-chinh-quoc-te
Scott:401
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5

Login

Lost your password?