TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1971 .

THÚ RỪNG
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Thú rừng Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):39 đồng
Ngày phát hành:20/08/1971
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1971-08-20-a-A124-tem-vnch-thu-rung-viet-nam-nai

Nai

Scott:396
Giá mặt (VNĐ):9 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
1971-08-20-b-A124-tem-vnch-thu-rung-viet-nam-ho

Hổ

Scott:397
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36

Login

Lost your password?