TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

NĂM QUỐC TẾ
PHÁT TRIỂN SÁCH


 
Tên bộ tem:Năm quốc tế phát triển sách
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng
Ngày phát hành:30/11/1972
 
1972-11-30-a-A141-tem-vnch-nam-quoc-te-phat-trien-sach
Scott:441
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
1972-11-30-b-A141-tem-vnch-nam-quoc-te-phat-trien-sach
Scott:442
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
1972-11-30-c-A141-tem-vnch-nam-quoc-te-phat-trien-sach
Scott:443
Giá mặt (VNĐ):5 đồng

Login

Lost your password?