TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

CHIẾN THẮNG
QUẢNG TRỊ


 
Tên bộ tem:Chiến thắng Quảng Trị
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):13 đồng
Ngày phát hành:24/02/1973
 
1973-02-24-a-A143-tem-vnch-chien-thang-quang-tri
Scott:445
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
1973-02-24-b-A143-tem-vnch-chien-thang-quang-tri
Scott:446
Giá mặt (VNĐ):10 đồng

Login

Lost your password?