TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

KỶ NIỆM
NGƯỜI HỒI CHÁNH
THỨ 200.000


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:18/02/1973
 
1973-02-18-A142-tem-vnch-ky-niem-nguoi-hoi-chanh-thu-200000
Scott:444
Giá mặt (VNĐ):10 đồng

Login

Lost your password?