TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

NGÀY NÔNG DÂN
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Ngày nông dân Việt Nam
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):17 đồng
Ngày phát hành:26/03/1973
 
1973-03-26-A145-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:448
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
1973-03-26-A146-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:449
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
1973-03-26-A147-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:450
Giá mặt (VNĐ):10 đồng

Login

Lost your password?