TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

NGÀY VIỄN THÔNG
THẾ GIỚI


 
Tên bộ tem:Ngày viễn thông thế giới
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng
Ngày phát hành:17/05/1973
 
1973-05-17-a-A149-tem-vnch-ngay-vien-thong-the-gioi
Scott:454
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
1973-05-17-b-A149-tem-vnch-ngay-vien-thong-the-gioi
Scott:455
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
1973-05-17-c-A149-tem-vnch-ngay-vien-thong-the-gioi
Scott:456
Giá mặt (VNĐ):3 đồng

Login

Lost your password?