TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1975 .

DI TÍCH
LỊCH SỬ


 
Tên bộ tem:Di tích lịch sử
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):115 đồng
Ngày phát hành:05/01/1975
 
1975-01-05-A174-tem-vnch-di-tich-lich-su-hien-lam-cac-the-mieu-hue
Scott:501
Giá mặt (VNĐ):25 đồng
1975-01-05-A175-tem-vnch-di-tich-lich-su-ngai-vua-dien-thai-hoa-hue
Scott:502
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
1975-01-05-A176-tem-vnch-di-tich-lich-su-nha-thuy-ta-lang-tu-duc-hue
Scott:503
Giá mặt (VNĐ):60 đồng

Login

Lost your password?