TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1975 .

NGÀY NÔNG DÂN
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Ngày nông dân Việt Nam
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):60 đồng
Ngày phát hành:26/03/1975
 
1975-03-26-A185-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:512
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1975-03-26-A186-tem-vnch-ngay-nong-dan-viet-nam
Scott:513
Giá mặt (VNĐ):50 đồng

Login

Lost your password?