MỘT GIA ĐÌNH
NGƯỜI DÂN TỘC
BẢN ĐỊA Ở ĐÀ LẠT
A FAMILY OF THE ETHNIC
PEOPLE IN ĐÀ LẠT
1956 .
 

VN - Cũng như các tộc người ở vùng Tây Nguyên, trước đây người Lạch thường làm "nhà dài" đến vài chục mét để cả đại gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cháu cùng ở, nhưng không có vách ngăn. Nếu con cháu ngày một đông thì cứ việc cơi nới cho dài thêm.


EN - Like any other minorities in the Midlands, the Lạch used to build "long houses" about ten meters or more for the whole family including grandparents, parents, children... to live in, these houses didn't have walls to separate rooms. The more people there were, the longer the house was.


 
MỘT GIA ĐÌNH NGƯỜI DÂN TỘC
icon-clock-3
1956
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?