RỪNG ÁI ÂN
LOVE WOODS
(BOIS D'AMOUR)
ĐÀ LẠT - 1953 .
 

VN - Đây là một rừng thông nằm gần Dinh III (Dinh Bảo Đại), phía đường Triệu Việt Vương, một khu rừng thơ mộng nhất của Đà Lạt khi xưa với cái tên mang đậm tính chất trữ tình, Rừng Ái Ân (Bois d'Amour). Bây giờ khu rừng này đã không còn nữa.


EN - This is a pine woods located near The Third Palace (The Palace of King Bảo Đại) on Triệu Việt Vương street. It was formerly the most romantic woods in Đà Lạt, but now it hasn't existed there anymore.


 

Login

Lost your password?