CỬU ĐỈNH
NINE DYNASTIC URNS
HUẾ - 1957 .
 

VN - Cửu Đỉnh được đúc dưới thời vua Minh Mạng, từ năm 1835-1837. Trên mỗi đỉnh có 17 hình khắc chạm nổi, kèm theo chữ, miêu tả các hiện tượng thiên nhiên, núi sông đất nước (biển Đông, sông Cửu Long, đèo Ngang, cửa ải Hải Vân...), chim muông, cỏ cây, hoa lá và sản vật các địa phương (hổ, rồng, trĩ, ba ba, lúa, hành, tỏi, hoa ngọc lan, quả vải...), các vật dụng khí tài (thuyền buồm, đại bác, súng phun lửa...). Tất cả gồm 153 hình lớn nhỏ, nói lên được phần nào cảnh quan hùng vĩ của núi sông và tài nguyên, sản vật phong phú đa dạng của đất nước, đánh dấu trình độ kỹ thuật với nghệ thuật đúc đồng ở Việt Nam hồi đầu thế kỷ 19.


EN - Nine Dynastic Urns was molded under King Minh Mạng, from 1835 to 1837. On each top there are 17 carvings together with painting of information letters, describing the phenomena of nature, mountains and rivers (the East Vietnam Sea, the Mekong, Ngang Pass, Hải Vân pass), birds, plants, flowers and local products (tiger, dragon, pheasants, tortoises, rice, onion, garlic, flower ylang, litchi... ), items and weapons (sailboat, cannons, flamethrowers...). All shapes, about 153 big and small carvings, partly show somewhat the majestic panorama of mountains and rivers, diversity of products of the country, marking the level of artistic virtuosity and embossed bronze casting in Việt Nam in the early nineteenth century.


 

Login

Lost your password?