BẾN CÁ
FISHING DOCK
NHA TRANG - 1957 .
 

VN - Cảnh những người dân ở các làng biển đi mua cá từ các thuyền đánh bắt để bán lại.


EN - This is a picture of villagers who came to buy fish from fishing boats in early morning and sold them outside.


 

Login

Lost your password?