SÂN BAY NHA TRANG
NHA TRANG AIRPORT
1967 .
 

VN - Sân bay Nha Trang nằm ngay trong thành phố được xây dựng từ năm 1930, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1935. Đường băng ban đầu theo hướng Đông Bắc - Tây Nam và dài 1.050m. Đến năm 1961-1962, sân bay Nha Trang nâng cấp, thay đổi hướng sang Tây Bắc - Đông Nam đường băng dài 1.370m, rộng 45,7m để các loại máy bay phản lực có thể cất và hạ cánh. Năm 1965, sân bay Nha Trang lại được mở rộng và nâng cấp, đường băng dài 1.850m, và diện tích mở rộng đến 250ha.


EN - Nha Trang Airport was built in 1930, situated at the centre of the city. It was completed and brought into use in 1935. The airfields were 1.050m long and in NorthEast-SouthWest direction at first. In 1961 and 1962, Nha Trang Airport was upgraded and the airfield was lengthened to 1.370 meters in the direction of NorthWest-SouthEast, the width was 45,7m so jet planes could take off and land. In 1965, Nha Trang Airport was upgraded again with an airfield of 1.850m large in an area of 250 hectares.


 
SÂN BAY NHA TRANG
icon-clock-3
1967
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?