TRƯỜNG
TRUNG HỌC VÕ TÁNH
VÕ TÁNH HIGH SCHOOL
NHA TRANG - 1955 .
 

VN - Về giáo dục bậc Trung học, tại tỉnh Khánh Hòa trước năm 1936 hầu như chưa có. Sau khi đậu bằng Tiểu học, học sinh muốn lên bậc Trung học phải ra Quy Nhơn hay các tỉnh khác. Năm 1952, một trường trung học dành cho cả nam lẫn nữ được xây tại đường Bá Ða Lộc (nay là đường Lý Tự Trọng) và lấy tên là Trường Trung Học Võ Tánh. Năm 1959 trường Võ Tánh được nâng lên hàng Trung Học Ðệ Nhị cấp.


EN - Before 1936, Khánh Hòa province hadn't got any high schools. After graduating primary schools, students had to go to Quy Nhơn or other cities to continue their studies. In 1952, the first high school for both sexes were built on Bá Đa Lộc street (Lý Tự Trọng street now) and it was named Võ Tánh High School. In 1959, it was upgraded into a secondary high school.


 
TRƯỜNG TRUNG HỌC VÕ TÁNH
icon-clock-3
1955
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?