TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
QUI NHƠN PEDAGOGY SCHOOL
QUI NHƠN - 1974 .
 

VN - Điều kiện nhập học của trường Sư phạm Qui Nhơn là thí sinh phải có tú tài phần thứ nhất trở lên, hợp lệ quân dịch (đối với nam sinh) và vượt qua kỳ thi tuyển. Khi trúng tuyển, thí sinh phải làm giấy cam kết sau khi tốt nghiệp phải phục vụ cho ngành giáo dục ít nhất 10 năm. Sau khi tốt nghiệp, các giào sinh được bổ nhiệm về dạy cho các trường tiểu học ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phan Thiết.


 
TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
icon-clock-3
1974
icon-pin
Qui Nhơn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?