TRỤ SỞ QUỐC HỘI
VÀ CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN
SÀI GÒN - 1965 .
 

VN - Năm 1898, Nhà hát Thành phố bắt đầu được xây dựng theo đồ án của KTS Eugène Ferret. Nhà hát mở cửa lần đầu tiên vào ngày 17-1-1900. Do có nhiều chỉ trích về kiến trúc rườm rà, năm 1943, phần trang trí, điêu khắc ở mặt tiền nhà hát bị bỏ đi (gồm tượng nữ thần nghệ thuật, các dây hoa, hai cây đèn...) nhằm trẻ trung hóa phong cách kiến trúc. Năm 1944, Nhà hát bị máy bay Đồng minh ném bom làm hư hại nặng nên phải ngưng hoạt động. Năm 1955, nó được tu bổ cải tạo và sử dụng làm trụ sở Quốc Hội (Hạ nghị viện) của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.


Sau năm 1975, Nhà hát được trả lại chức năng ban đầu của nó là tổ chức biểu diễn nghệ thuật.


EN - In 1898,The City Hall was started according to the plan of architect Eugène Ferret. The hall was first opened on January 17, 1900. First it was commented to be too complicated architecture and sculpture in the front side (including works of artistic Goddess, flower decoration, lamps) so they demolished all of these to simplify the structure. In 1944 alien planes bombed and damaged heavily the building and it stopped operating. In 1955, it was rebuilt and used as a parliament (House of Commons).


After 1975, it returned to its initial function: art performance.


 
TRỤ SỞ QUỐC HỘI VÀ CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN
icon-clock-3
1965
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?