TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
NATIONAL COLLEGE OF AGRICULTURE
BẢO LỘC - 1965 .
 

VN - Chương trình học gồm hai phần, phổ thông và chuyên môn. Học sinh tốt nghiệp với văn bằng Tú Tài II Nông Lâm Súc, sau đó tùy theo điều kiện và khả năng, học sinh có thể tiếp tục học chương trình Kỹ Sư 4 năm, Kiểm Sự một năm hay Sư Phạm Nông Lâm Súc; và sau đó trở về phục vụ tại Bộ Canh Nông, các Ty Nông Nghiệp, Hạt Thủy Lâm, hoặc về các trường trung học Nông Lâm Súc trên toàn quốc.


 
TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
icon-clock-3
1965
icon-pin
Bảo Lộc
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?