THÁC ANKROËT
ANKROËT WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1950 .
 

VN - Thác Ankroët là nơi được Toàn quyền Đông Dương Decoux chọn làm nơi xây dựng nhà máy thủy điện đầu tiên của Đà Lạt vào năm 1942. Trên sông Đạ Đờng, thác Ankroët thứ nhất cách Đan Kia 4km, thác thứ hai cách Đan Kia 6km. Ngoài ra, ở hạ lưu sông còn nhiều thác nước khác nhưng ít ai đến vì đường sá khó khăn.


EN - Ankroët was chosen to be the construction site of the first hydroelectric plant in Đà Lạt in 1942 by the Indochina Minister Decoux. On Đạ Đờng river, the first Ankroët was 4 km from Dankia and the second one 6 km from Dankia. Besides there were other falls at the end of the river but these were unreachable because of tough ways.


Login

Lost your password?