THÁC CAM LY
CAMLY WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Có một số cách giải thích khác nữa về tên Cam Ly. Lúc hai bên suối Cam Ly và hồ Xuân Hương có 2 tộc người thiểu số cùng chung sống. Người Lạch ở thung lũng hồ Xuân Hương (đường Phan Bội Châu và chợ Đà Lạt ngày nay). Người Cil giữ một phía bờ suối là khu vực cầu Bá Hội Chúc đến thác Cam Ly. Tộc người Cil do ông K'Mly làm tù trưởng, nên sau khi ông qua đời, bộ tộc Cil đã lấy tên ông đặt tên cho vùng đất này. Âm K'Mly đọc nhanh thành Kamly (Cam Ly).


EN - There are some other explanations about the name Cam Ly. It was at the time when Cam Ly stream and Xuân Hương lake had two minority tribes living peacefully together. The Lạch lived in Xuân Hương valleys (on Phan Bội Châu street and Đà Lạt market now). The Cil lived on one bank of the river, which is the region of Bá Hội Chúc bridge and Cam Ly waterfall now. Mr. K'Mly was the chief of the Cil then when he died the Cil named the land and the stream that they considered after his name. The word K'Mly was pronounced quickly to Kamly (Cam Ly).


Login

Lost your password?