THÁC PONGOUR
PONGOUR WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Thác Pongour có chiều cao chừng 30m, mặt thác trải rộng hơn 100m, nước từ trên cao đổ ào ạt xuống một hồ lớn. Vào mùa mưa, dòng thác càng trở nên dữ dội hơn vang vọng cả một vùng trời.


EN - Pongour was at about 30m in height and spread over 100m. It was running down from a height into a large lake . In the rainy season, the waterfall become more intense echoing across the sky.


 

Login

Lost your password?