LĂNG KHẢI ĐỊNH
TOMB OF KHẢI ĐỊNH
HUẾ - 1959 .
 

Lăng được xây từ 1920 đến 1931. Điện Khải Thành và cung Thiên Định cùng với cửa tam quan, sân chầu, nhà bia, trụ biểu, nhà phụng trực, nhà quan cư... đều là những công trình kiến trúc nửa Âu nửa Á. Bên trong cung Thiên Định có tượng của vua Khải Định bằng đồng mạ vàng. Trong lăng có bắc một hệ thống đèn điện, các tầng sân đều lát gạch bông. Ảnh hưởng kiến trúc Châu Âu ở đây thật rõ nét.


 
LĂNG KHẢI ĐỊNH
icon-clock-3
1959
icon-pin
Huế
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?