LĂNG KHẢI ĐỊNH
TOMB OF KHẢI ĐỊNH
HUẾ - 1959 .
 

Đây là lăng cuối cùng của dòng vua nhà Nguyễn. Được khởi xây từ năm 1920, đến năm 1931 mới hoàn chỉnh. Trong khuôn viên của lăng Khải Định có rất ít cây cối nhưng đứng từ trên sân phía trước nhà bia hay từ điện Khải Thành nhìn ra, phong cảnh xa xa xung quanh lăng cũng khá hùng vĩ.


 
LĂNG KHẢI ĐỊNH
icon-clock-3
1959
icon-pin
Huế
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?