parallax background

Tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ, Huế, 1961