CÀY RUỘNG
LAND PLOUGHING
NHA TRANG - 1963 .
 

VN - Cái cày ở Khánh Hòa có 2 loại, cày náng và cày đỏi. Cày náng dùng để cày đất khô trên đất thổ, không dùng cày ruộng nước. Cày đỏi dùng để cày trên ruộng nước. Cái cày thường được đẽo bằng gỗ, chỉ có cái lưỡi cày là làm bằng sắt. Hiện nay, tại Khánh Hòa chắc không ai dùng nữa nên mất hẳn dấu tích.


EN - Khánh Hòa had two kinds of ploughs: one for dry soil and one for wet soil. The former was used to plough dry soil on higher land, the latter was for wet soil. The latter was used only for wet fields. The plough was made of wood, the plough share of iron. Now they aren't used anymore so they can't be seen.


 

Login

Lost your password?