THÁP CHÀM
NINH THUẬN
1957 .
 

VN - Nhà cửa trên phố ở Bảo An, Tháp Chàm, Ninh Thuận.

EN - Houses on the street in Bảo An, Tháp Chàm, Ninh Thuận.


 

Login

Lost your password?