NHÀ THỜ PHƯỚC AN
NINH THUẬN - 1968 .
 

VN - Nhà thờ Phước An ở Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận. Năm 1944, sư huynh Michel dòng Thánh Giuse hồi đó quản lý nhà Chung Phước Thiện, cho khởi công xây cất nhà thờ. Đến cuối năm đó, Ðức Cha Marcel Piquet Lợi về làm phép ngôi nhà thờ đá lợp ngói này.


 
NHÀ THỜ PHƯỚC AN
icon-clock-3
1968
icon-pin
Ninh Thuận
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?