ĐƯỜNG PHỐ XƯA Ở PHAN THIẾT
1959 .
 

VN - Từ đầu thế kỷ 19, Phan Thiết đã bắt đầu là nơi thị tứ sầm uất, nhiều tiệm buôn, sạp tạp hóa, phố chợ buôn bán tấp nập, đông vui...

EN - From the early of 19th century, Phan Thiet began a crowded town with many merchants, grocery stalls, markets…


 
ĐƯỜNG PHỐ XƯA Ở PHAN THIẾT
icon-clock-3
1959
icon-pin
Phan Thiết
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?