Qui Nhơn là thành phố ven biển miền Trung Việt Nam và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Bình Định.

Trước khi thuộc về Việt Nam, Qui Nhơn từng là đất của người Champa nên xung quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm.

January 14, 2022

Trường Sư phạm Qui Nhơn, 1974

Trường Sư phạm Qui Nhơn – Qui Nhơn Pedagogy School – 1974 VN – Ngày 10-5-1962, trường được thành lập theo một Quyết định của Bộ […]

Login

Lost your password?