BÙNG BINH GIAO LỘ
LÊ LỢI - NGUYỄN HUỆ
CROSSROADS
SÀI GÒN - 1962 .
 

VN - Đài phun nước ở giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Vị trí này trước đây thường được gọi là ngã tư Bồn Kèn. Sở dĩ có tên này vì thời Pháp, vào các ngày chủ nhật thường có lính Tây đến thổi kèn cho dân chúng nghe. Đến những năm 1950 thì cái Bồn Kèn đã được thay thế bằng đài phun nước.


EN - This was the fountain at Lê Lợi - Nguyễn Huệ crossroads. It was called Bồn Kèn crossroads (Trumpet pool crossroads). It got this name because French soldiers in French Colonial Time used to come there on Sundays to play trumpets for Sài Gòn people. In the 1950s, this pool was replaced by a fountain.


 
BÙNG BINH GIAO LỘ LÊ LỢI - NGUYỄN HUỆ
icon-clock-3
1962
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?