CHỢ BẾN THÀNH,
CÔNG TRƯỜNG DIÊN HỒNG
VÀ BẾN XE BUÝT
CÔNG QUẢN
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Công trường Diên Hồng được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, tên ban đầu là Công trường Cuniac, tên của Ủy viên Hội đồng thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ. Là một quảng trường lớn nằm ở phía trước cửa chính chợ Bến Thành. Về sau được đổi thành các tên "Công trường Cộng Hòa", "Công trường Diên Hồng", rồi "Quảng trường Quách Thị Trang".


EN - Diên Hồng square was built in the early 20th century with its initial name Cuniac Square. Cuniac was the name of a Member of The City Committee in Sài Gòn at that time. It was a large square in front of the gate of Bến Thành market. Later it was named Cộng Hòa square, Diên Hồng square then Quách Thị Trang square.


 
CÔNG TRƯỜNG DIÊN HỒNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?