KHÁCH SẠN CONTINENTAL
CONTINENTAL HOTEL
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Khách sạn Continental do Pierre Cazeau xây dựng vào năm 1878 với mục đích phục vụ các du khách từ Pháp đến Sài Gòn. Hoàn thành sau đó hai năm. Năm 1911, khách sạn được bán cho Công tước De Montpensier, rồi Mathieu Francini trở thành chủ nhân từ năm 1930 cho tới năm 1975.


Nét đặc trưng từ xưa là ngoài hiên có một dãy bàn ghế để chiều tối khách ngồi uống cà phê hay rượu và ngắm người, xe qua lại.


EN - The hotel was built by Pierre Cazeau in 1878 to deserve French tourists to Sài Gòn. It was accomplished two years later.


The feature of old time like rows of tables on the verandah outside for guests to enjoy their coffee or wine and watch passers-by was the specific trait of the hotel.


 
KHÁCH SẠN CONTINENTAL
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?