ĐƯỜNG
TRƯNG NỮ VƯƠNG
VÀ NHÀ THỜ
TÂN ĐỊNH
SÀI GÒN - 1957 .
 

Đường Trưng Nữ Vương và nhà thờ Tân Định - Trưng Nữ Vương Street and Tân Định Church


VN - Trước khi Pháp chiếm Sài Gòn, đường Hai Bà Trưng nằm trên đường thiên lý nối Sài Gòn với Cam-pốt. Sau khi Pháp chiếm Sài Gòn, lúc đầu đường Hai Bà Trưng mang tên là Đường số 14, sau đó lần lượt được đổi thành các tên Impérial năm 1865, Nationale năm 1870 và Paul Blanchy từ ngày 4-4-1902.
Ngày 28-11-1952, chính quyền vua Bảo Đại cắt đoạn từ đường Lê Duẩn (ngày nay) đến cầu Kiệu thành đường riêng và đặt tên là Trưng Nữ Vương, đoạn còn lại vẫn giữ tên là Paul Blanchy.
Ngày 23-3-1955, chính quyền cho nhập chung hai con đường lại và đổi tên là đường Hai Bà Trưng cho đến nay.
Theo André Baudrit, trong cuốn Guide historique des rues de Saigon (1943) thì đường Paul Blanchy và đường Chasseloup-Laubat (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai) là hai con đường chính nối trung tâm Sài Gòn với các vùng lân cận, và nằm trong số những con đường dài nhất và đông xe cộ qua lại.


EN - Before the French conquest of Sài Gòn, the Hai Bà Trưng street was a section of the mandarin road connect the Octagonal Citadel with Cambodia. After the French conquest, this street was called Route 14. Its name was changed to Impérial in 1865, Nationale in 1870 and Paul Blanchy on 4-4-1902.
On 28-11-1952, Bảo Đại Government separated a section from the present Lê Duẩn street to Kiệu bridge and named it Trưng Nữ Vương street and the remaining section was still called Blanchy street.
On 23-3-1955, two sections were merged and called collectively Hai Bà Trưng.
André Baudrit, in his Guide historique des rues de Saigon (1943) said that Paul Blanchy and Chasseloup-Laubat (now Nguyễn Thị Minh Khai street) were two arteries connecting Sài Gòn with surrounding provinces, and they were among the longest and busiest streets at that time.


 
ĐƯỜNG TRƯNG NỮ VƯƠNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?