ĐƯỜNG TỰ DO
(ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI
NGÀY NAY)
SÀI GÒN - 1960 .
 

Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay)


VN - Dưới thời vua Tự Đức, nơi đây là đường Xóm Hàng Đinh, hai bên đường là vườn dừa, cau, tre. Xe ngựa và voi thồ thường đi lại. Về sau, người Pháp cho rải đá và đặt tên là Đường số 16. Từ ngày 1-2-1865, đổi tên thành Catinat. Lúc đó con đường kéo dài tới đường Rue des deux Cimetières (nay là đường Võ Thị Sáu). Từ ngày 24-2-1897, người ta cho cắt một đoạn từ công trường Công xã Paris đến Rue des deux Cimetières làm thành đường riêng và đặt tên là Blancsubé (đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay). Đường Catinat được xem là khu vực hoàn toàn của người Pháp với nhiều cửa hiệu sang trọng. Năm 1955, đường được đổi tên thành đường Tự Do. Ngày 14-8-1975 lại được đổi thành đường Đồng Khởi.


EN - During the reign of King Tự Đức, this street was called Xóm Hàng Đinh and lined with orchards of coconut, areca palm or bamboo. Horse carriages and pack elephants were allowed to stroll about in the street. It was then covered with laterite and named Route 16. On 1-2-1865, it was renamed Catinat. At that time, this street ran along to meet Rue des deux Cimetières (now Võ Thị Sáu street). on 24-2-1897, the section from Paris Commune Place to Rue des deux Cimetières was separated and named Blancsubé (now Phạm Ngọc Thạch street). The Catinat street was then considered as a quarter for French expatriates only and many luxurious stores were opened along this street. In 1955, it was renamed Tự Do street. On 14-8-1975, its name was charged to Đồng Khởi.


 
ĐƯỜNG TỰ DO
icon-clock-3
1960
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?