parallax background

Đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, 1957