LĂNG TẢ QUÂN
LÊ VĂN DUYỆT
SÀI GÒN - 1968 .
 

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - General Lê Văn Duyệt mausoleum


VN - Ban đầu, năm 1832, Lăng Ông chỉ là một miếu nhỏ kế bên ngôi mộ của ông, Tả quân Lê Văn Duyệt. Sau đó được xây lại lớn hơn dưới thời Tự Đức. Và sau nhiều lầu trùng tu và mở rộng, Lăng Ông mới có kiến trúc như ngày nay, đáng kể nhất là những lần trùng tu vào các năm 1922 và 1937, và gần đây nhất là năm 1973, xây thêm chánh điện theo bản vẽ của KTS Mohamed Hamin (người Ấn Độ).


EN - At first, in 1832, Ông Mausoleum was just a small temple next to the tomb of General Lê Văn Duyệt. Later it was rebuilt and enlarged in the dynasty of King Tự Đức. After many times of embellishing, Ông Mausoleum has had the nowadays construction. The most remarkable time was in 1922 and 1937 and the most recent time was in 1973 when it was added the main building designed like the plan of an Indian architect Mohamed Hamin.


 
LĂNG TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT
icon-clock-3
1968
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?