TÒA ĐÔ CHÍNH
THE TOWN HALL
SÀI GÒN - 1961 .
 

VN - Khi tòa nhà mới xây xong, ở phía trước có hàng chữ "Hôtel de Ville" nên người Việt mới gọi là Dinh Xã Tây cho đơn giản. Xã Tây theo nghĩa dân gian là làng của Tây, nơi các viên chức Pháp làm việc, và do một viên thị trưởng người Pháp điều hành.


EN - When it was accomplished, there were three French words at the front side: Hôtel de Ville, but the Vietnamese called it by a simple name Dinh Xã Tây, which meant Village of the French, workplace of French officials, managed by a French Mayor.


 
TÒA ĐÔ CHÍNH
icon-clock-3
1961
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?