VIỆN BẢO TÀNG
THE NATIONAL MUSEUM
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Ngày 28-11-1927, Thống đốc Nam kỳ đã ký Nghị định thành lập Bảo tàng Blanchard de la Brosse (còn gọi là Bảo tàng Hội Nghiên cứu Đông Dương) đặt dưới quyền trực tiếp của chính quyền Nam kỳ, và thuộc quyền kiểm soát khoa học của Viện Viễn Đông Bác Cổ.


EN - On 28-11-1927,Governor of Cochinchina signed a decision to establish Musée Blanchard de la Brosse (Blanchard de la Brosse Museum), or Musée de Société des Etudes Indochinoises (Museum of the Society of Indochinese Studies) directly responsible to the Cochinchinese government and scientifically responsible to École française d'Extrême-Orient (French School of the Far East).


 
VIỆN BẢO TÀNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?