VIỆN BẢO TÀNG
THE NATIONAL MUSEUM
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Đến năm 1956, chính phủ Sài Gòn cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Viện Bảo tàng Blanchard De La Brosse được đổi tên thành Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, trưng bày mỹ thuật của Việt Nam, Chăm, Khmer, Nhật Bản, các sắc tộc thiểu số... Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong những năm 1970, phía sau tòa nhà chính của Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn có xây thêm một dãy nhà hình chữ U do KTS Nguyễn Bá Lăng thiết kế.


EN - In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Museum Blanchard De La Brosse was called Sài Gòn National Museum, which exhibited Vietnamese, Champa, Khmer, Japanese and minor ethnics art. The Zoo changed the name to Sài Gòn Botanical Garden. In the 1970s a U-shaped construction was built behind the main building of Sài Gòn National Museum, designed by architect Nguyễn Bá Lăng.


 
VIỆN BẢO TÀNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?