THÍCH CA PHẬT ĐÀI
PLATFORM OF SHAKYAMUNI BUDDHA
VŨNG TÀU - 1965 .
 

VN - Hình ảnh Đức Phật khi tu luyện và đắc đạo được thể hiện qua tượng Phật Thích Ca ngồi tham thiền trên tòa sen. Toàn bộ bức tượng cao 11,6m, đúc bằng bê tông, sơn trắng, bên trong có ba viên ngọc Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni.

EN - The statue of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu on a lotus is expressed enlightenment of Buddha in meditating. With the total height of 11.6m the statue was casted in concrete, white painting. There were there are three jewels Buddha relics enshrined inside the statue.


THÍCH CA PHẬT ĐÀI
icon-clock-3
1965
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?