THÍCH CA PHẬT ĐÀI
PLATFORM OF SHAKYAMUNI BUDDHA
VŨNG TÀU - 1965 .
 

Toàn bộ khuôn viên Thích Ca Phật Đài được xây dựng trên triền núi và chia thành ba cấp theo một hình tháp cao dần từ dưới lên. Các công trình điêu khắc gồm tượng Đức Phật đản sanh (cao 2,2m), tượng Thái tử Shiddharta cắt tóc xuất gia (cao 3,3m), người hầu Chana (cao 1,6m), ngựa Kanthale (cao 2,3m), tượng Phật Thích Ca ngồi tham thiền trên tòa sen (cao 11,6m, tính cả đài), quần thể tượng Thích Ca được voi, khỉ dâng hoa quả (cao 2,7m), tượng Phật nhập Niết Bàn (cao 4,2m và dài 12,2m), Bảo tháp ngọc xá lợi, nơi tôn trí 13 viên xá lợi do các Phật tử Mianma và Sri Lanka hiến cúng (bảo tháp cao 19m)...


 
THÍCH CA PHẬT ĐÀI
icon-clock-3
1965
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?