THÍCH CA PHẬT ĐÀI
PLATFORM OF SHAKYAMUNI BUDDHA
VŨNG TÀU - 1965 .
 

Tượng Phật nhập Niết Bàn quay mặt về hướng Tây, cao 2,4m, dài 12,2m. Quanh tượng Đức Phật có 4 tượng tỳ khưu đứng chấp tay ở phía trước và 5 tượng tỳ khưu ngồi chấp tay hướng về Đức Phật ở phía sau.


 
THÍCH CA PHẬT ĐÀI
icon-clock-3
1965
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?