THÍCH CA PHẬT ĐÀI
PLATFORM OF SHAKYAMUNI BUDDHA
VŨNG TÀU - 1965 .
 

VN - Bức tượng Kim Thân Phật Tổ - Vũng Tàu ngồi tham thiền trên tòa sen và được đặt trên đài bát giác, đài xây cao 4,5m, tòa sen cao 2m và tượng đức Phật cao 5,1m. Tượng đức Phật được đúc tại chỗ nhưng riêng phần đầu đúc tại Sài Gòn. Người thực hiện bức tượng Kim Thân Phật Tổ ở Thích Ca Phật đài (Vũng Tàu) là nhà điêu khắc Phúc Điền, tên thật là Bùi Văn Thêm, và cũng là người thực hiện bức tượng Kim Thân Phật Tổ ở chùa Long Sơn, Nha Trang.


EN - The statue of Shakyamuni Buddha - Vũng Tàu is meditating on a lotus (2m) and placed on octagonal station (4.5m). The Buddha statue is at 5.1m height. Buddha statue was casted in place but the head was separately molded in Sài Gòn. The statue of Sakyamuni Buddha in Vũng Tàu was implemented by a sculptor Phúc Điền, whose real name is Bùi Văn Thêm. He is also the one to cast the statue of Buddha in Long Sơn Pagoda, Nha Trang.


THÍCH CA PHẬT ĐÀI
icon-clock-3
1965
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?